Тэхналогіі

На сённяшні дзень ААТ "Слонімскі водаканал" - гэта прадпрыемства з сучасным айчынным і імпартным абсталяваннем, высока энергазберагальнымі тэхналогіямі і выдатным якасцю вытворчасці.

На ачышчальных збудаваннях горада Слоніма на працягу апошніх гадоў вядуцца эксперыментальныя даследаванні па ўдасканаленні канструкцый і інтэнсіфікацыі працы ўсіх звёнаў тэхналагічнага працэсу ачысткі сцёкавых вод.

Технологии

На сегодняшний день ОАО "Слонимский водоканал" – это предприятие с современным отечественным и импортным оборудованием, высоко энергосберегающими технологиями и отличным качеством производства.

На очистных сооружениях города Слонима на протяжении последних лет ведутся экспериментальные исследования по совершенствованию конструкций и интенсификации работы всех звеньев технологического процесса очистки сточных вод.

http://akvaslonim.by/ http://www.grodno-kbp.by/

Сайт обновлен 18.02.2019